מהרב יוני

שלום לכולם,

רציתי לוודא שכולם יודעים כיצד לנהוג לפני ואחרי תשעה באב השנה, שכיוון שהוא נדחה לאחר שבת יש בו כמה שינויים:

(1) בסעודה המפסקת אפשר לאכול מה שרוצים וכמה שרוצים, ואפילו עד סמוך לצום.

(2) יש לסיים סעודה מפסקת עד השקיעה (19:45 השנה).

(3) אין להחליף נעליים מיד בשקיעה, אלא כעשרים וחמש דקות לאחר מכן.

(4) אין מבדילים במוצאי שבת על הכוס, אלא רק אומרים הברכה על הנר (אין להדליק את הנר לפני 20:25). הגברים מבדילים בתפילה, ונשים שאינן מתפללות ערבית יאמרו לעצמן “ברוך המבדיל בין קודש לחול”.

(5) במוצאי תשעה באב מבדילים על הכוס, יש אומרים על היין ויש אומרים שלא. לעניות דעתי כדאי שלא להבדיל על היין, או לתת לתינוק לשתות.

(6) במוצאי תשעה באב עדיין אסורים בבשר ויין ובמוסיקה. בכל שאר הדברים מותרים, וביום שלמחרת אין צורך לחכות עד חצות אלא מיד מותרים בכל הדברים.   וה’ יראנו בנחמת ציון,

יוני רוזנצוויג.

Dear Everyone,

I wanted to make sure that everyone was clear on what we’re doing this year before and after Tisha B’av, since it is postponed to after Shabbat and there are some changes:

(1) In the Seuda Mafseket you can eat whatever you want and as much of it as you would like, even close to the fast.

(2) You must finish Seuda Mafseket by Shkiyah (19:25 this year).

(3) Do not switch your shoes at Shkiyah, but rather wait another 25 minutes after it.

(4) We do not make Havdala on wine on Motzei Shabbos, but rather only say the bracha on the fire (do not light a flame before 20:25). Men say havdalah in davening, and women who don’t dven Maariv say to themselves “Baruch Hamavdil Bein Kodesh Lechol”.

(5) On Motzei Tisha B’av you make Havdala, some say on wine and some say not. I believe the second opinion should be followed, or a child should drink the wine.

(6) On Motzei Tisha B’av you are still prohibited from drinking wine, eating meat and listening to music. All other prohibitions are lifted immediately. The next day all prohibitions are lifted without exception, and one need not wait for midday.

And may Hashem show us the redemption of Zion,

Yoni Rosensweig.

לוז ט באב תשעח