תרומות

בית הכנסת “נצח מנשה” הינו חלק מעמותת שמחת אליהו שהיא עמותה מוכרת

לצרכי מס.
תרומות לבית הכנסת מוכרות לפטור ממס לפי סעיף 46.
יש לרשום צ’קים לפקודת “עמותת שמחת אליהו”.

 .PEF במידה ותרצו פטור ממס בארצות הברית ,יש לרשום את הצ’ק לפקודת

נא לשים לב כי במקרה זה ייתכן והנפקת הקבלה תיערך מספר חודשים.

לחץ כאן לתרום בכרטיס אשראי

לפרטים נוספים אודות תרומות לבית הכנסת ניתן לפנות לגזבר או ליושב הראש.

בנוסף לתרומות הרגילות לבית הכנסת, אנו מחפשים תורמים למספר פרוייקטים גדולים שיכבדו את בית הכנסת בעתיד:

ספרי תורה
החלפת הדלתות הראשיות לאולם בית הכנסת (למטה ולמעלה)
גישה נוחה יותר לשירותים למטה לנשים ונכים
הרחבת הספרייה
ספרים לספרייה התורנית
זוגות תפילין להשאלה
חנוכייה
מעיל לבן לספרי תורה לימים נוראים
יד לספר תורה
ספרי נביאים על קלף
סידורים