ניתן ליצור קשר עם הוועדות הבאות באמצעות טופס יצירת הקשר שלהלן


הרב יוני רוזנצוויג
יושבת ראש: ריבה קונדיאטי
גבאים: זאב גרוס
גזבר: האווי טייטלבאום
אולם לרנר: טבי מלמן
ועדת נחמה: גרי שוויקלי
מזכירה: שלומית בקר-מייקלסון
נוער וילדים: דנה ברוש וחנה ספנוב
תרבות: ארי גרבר
אירועים: ג’ניפר פוזן
תחזוקה: בעז מלמד
חברים חדשים: דבורה ברודר
קידושים: פרנסין סטוארט
אתר אנטרנט: אבי אורזך