ניתן ליצור קשר עם הוועדות הבאות באמצעות טופס יצירת הקשר שלהלן


הרב יוני רוזנצוויג
יושבת ראש: דברה ברודר
גבאים: יחיאל מרכוס
גזבר: האווי טייטלבאום
אולם לרנר: טבי מלמן
ועדת נחמה: גרי שוויקלי
מזכירה: אסתר מרכוס
נוער וילדים: חנה ספנוב
תרבות: ליסה מוריס
אירועים: גיטי סטרנגר
תחזוקה: בעז מלמד
חברים חדשים: שושנה לוין
קידושים: פרנסין סטוארט
אתר אנטרנט: אבי אורזך