ניתן ליצור קשר עם הוועדות הבאות באמצעות טופס יצירת הקשר שלהלן


  הרב יוני רוזנצוויג
  יושבת ראש: דברה ברודר
  גבאים: יחיאל מרכוס
  גזבר: האווי טייטלבאום
  אולם לרנר: טבי מלמן
  ועדת נחמה: גרי שוויקלי
  מזכירה: אסתר מרכוס
  נוער וילדים: חנה ספנוב
  תרבות: ליסה מוריס
  אירועים: גיטי סטרנגר
  תחזוקה: בעז מלמד
  חברים חדשים: שושנה לוין
  קידושים: פרנסין סטוארט
  אתר אנטרנט: אבי אורזך