מכירת חמץ: אחרי ערבית בשעה 20:15 בבית המדרש ביום ג’ 27.3 וביום ד’ 28.3

לוחות זמנים לחג הפסח תשע”ח

ערב יו"ט שני יום חמישי כ' ניסן 5.4.18

תכינו: עירוב תבשילין ונר נשמה שאפשר להדליק ממנו נרות שבת


18:41הדלקת נרות
18:50מנחה/ ערבית
שביעי של פסח יום שישי כ"א ניסן 6.4.18
08:30שחרית
10:00(יזכור (בערך
13:20מנחה גדולה
17:15שיעור של הרב
18:41הדלקת נרות שבת
18:50מנחה/קבלת שבת/ערבית
שבת פרשת שמיני/אסרו חג כ"ב ניסן 7.4.18
08:30שחרית
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור של הרב
18:00מנחה קטנה
19:40ערבית וצאת השבת
חול המועד פסח ט"ז-כ' ניסן / 1-5.4.18
06:00'שחרית מנין א
07:00'שחרית מנין ב
08:15'שחרית מנין ג
18:45מנחה
20:00ערבית
ערב חג/תענית בכורות יום שישי י"ד ניסן/ 30.3
06:00 ('שחרית (מנין א
06:45סיום
07:00('שחרית (מנין ב
10:33סוף זמן אכילת חמץ
11:37סוף זמן ביעור חמץ
18:37הדלקת נרות
18:50מנחה וערבית
שבת וחג ראשון של פסח ט"ו ניסן/ 31.3.18
08:30(שחרית (תפילת טל
13:20מנחה גדולה
18:00מנחה קטנה
19:35ערבית וצאת שבת וחג
(ספירת העומר)