אירועים

נא לבקר את דף הפייסבוק שלנו או נא להצטרף לרשימת האימייל בטופס שלהלן.

לעזרה נא לפנות למזכירת בית הכנסת.

בכל שבת מתקיימת תפילת ילדים בשעה 9:30 בבית המדרש.