הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2017

Gallery

פורים 2017

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
פרטים בדף השבועמנחה
פרטים בדף השבועמעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
יום ב׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית
יום ה׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
השיעורים מתקיימים בזום. פרטים בדף השבוע.

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
עקבפרשת השבוע
17:50מנחה/ קבלת שבת א׳
18:07פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:10הדלקת נרות
19:20מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:09צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
ראה - מברכיםפרשת השבוע
17:45מנחה/ קבלת שבת א׳
18:01פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:03הדלקת נרות
19:15מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:02צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
שפטיםפרשת השבוע
17:40מנחה/ קבלת שבת א׳
17:55פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:56הדלקת נרות
19:05מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:54צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
כי תצאפרשת השבוע
17:35מנחה/ קבלת שבת א׳
17:48פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:47הדלקת נרות
19:00מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:45צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
כי תבאפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
17:41פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:39הדלקת נרות
18:50מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:36צאת שבת
זמני חול
18:40מנחה
20:00ערבית
נצבים - וילךפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
17:33פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:30הדלקת נרות
18:40מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:26צאת שבת
זמני חול
18:30מנחה
20:00ערבית