הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2017

Gallery

Lazer-Lloyd3

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
איןמנחה
20:00מעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
אחרי שחרית א׳הרב קוודראטדף יומי
א'-ה': 8:30מתןדף יומי לנשים
א'-ה': 19:00הרב שנלרדף יומי
יום ג׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
יום ד׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
צו
17:31הדלקת נרות
17:40מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00מנחה
אחר מנחהשיעור
18:29מוצאי שבת
שמיני-פרה-מברכים
18:36הדלקת נרות
18:45מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:34מוצאי שבת
תזריע-החודש-ראש חודש
18:40הדלקת נרות
18:50מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:39מוצאי שבת
מצרע-הגדול
18:45הדלקת נרות
18:55מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:44מוצאי שבת