הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2018

Gallery

Lazer-Lloyd3

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
18:45מנחה
20:00מעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
אחרי שחרית א׳הרב קוודראטדף יומי
א'-ה': 8:30מתןדף יומי לנשים
א'-ה': 19:00הרב שנלרדף יומי
יום ג׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
יום ד׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
פנחספרשת השבוע
18:00מנחה/ קבלת שבת א׳
18:18פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:24הדלקת נרות
19:35מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:26צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:15ערבית
מטות - מברכיםפרשת השבוע
18:00מנחה/ קבלת שבת א׳
18:15פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:20הדלקת נרות
19:30מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:21צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:15ערבית
מסעיפרשת השבוע
17:55מנחה/ קבלת שבת א׳
18:11פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:15הדלקת נרות
19:25מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:15צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
דבריםפרשת השבוע
17:50מנחה/ קבלת שבת א׳
18:06פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:09הדלקת נרות
19:20מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:08צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
ואתחנןפרשת השבוע
17:45מנחה/ קבלת שבת א׳
18:00פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:02הדלקת נרות
19:15מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:00צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
עקב - מברכיםפרשת השבוע
17:40מנחה/ קבלת שבת א׳
17:54פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:54הדלקת נרות
19:05מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:52צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
ראה - ראש חודשפרשת השבוע
17:30מנחה/ קבלת שבת א׳
17:47פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:46הדלקת נרות
18:55מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:43צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
שפטיםפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
-פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:37הדלקת נרות
18:50מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:34צאת שבת
זמני חול
18:40מנחה
20:00ערבית
כי תצאפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
-פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:28הדלקת נרות
18:40מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:25צאת שבת
זמני חול
18:30מנחה
20:00ערבית
כי תבאפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
-פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:19הדלקת נרות
18:30מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:15צאת שבת
זמני חול
18:20מנחה
20:00ערבית
נצביםפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
-פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:10הדלקת נרות
18:20מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:06צאת שבת
זמני חול
18:10מנחה
20:00ערבית