הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2018

Gallery

shul building

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
איןמנחה
20:00מעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
אחרי שחרית א׳הרב קוודראטדף יומי
א'-ה': 8:30מתןדף יומי לנשים
א'-ה': 19:00הרב שנלרדף יומי
יום ב׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית
יום ה׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
תרומהפרשת השבוע
17:15הדלקת נרות
17:25מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:45מנחה
אחר מנחהשיעור
18:14מוצאי שבת
תצוה - זכורפרשת השבוע
17:20הדלקת נרות
17:30מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:50מנחה
אחר מנחהשיעור
18:19מוצאי שבת
כי תשא - פרהפרשת השבוע
17:25הדלקת נרות
17:35מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:55מנחה
אחר מנחהשיעור
18:24מוצאי שבת
ויקהל פקודי - חודש - מברכיםפרשת השבוע
17:30הדלקת נרות
17:40מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00מנחה
אחר מנחהשיעור
18:28מוצאי שבת
ויקראפרשת השבוע
18:35הדלקת נרות
18:45מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
18:00מנחה
אחר מנחהשיעור
19:33מוצאי שבת
צו - הגדולפרשת השבוע
18:40הדלקת נרות
18:50מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
18:00מנחה
אחר מנחהשיעור
19:38מוצאי שבת