הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2017

Gallery

פורים 2017

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
פרטים בדף השבועמנחה
פרטים בדף השבועמעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
יום ב׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית
יום ה׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
השיעורים מתקיימים בזום. פרטים בדף השבוע.

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
פנחספרשת השבוע
18:05מנחה/ קבלת שבת א׳
18:20פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:27הדלקת נרות
19:40מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:29צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:15ערבית
מטות מסעי - מברכיםפרשת השבוע
18:00מנחה/ קבלת שבת א׳
18:18פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:24הדלקת נרות
19:35מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:26צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:15ערבית
דבריםפרשת השבוע
18:00מנחה/ קבלת שבת א׳
18:16פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:21הדלקת נרות
19:30מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:22צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:15ערבית
ואתחנןפרשת השבוע
17:55מנחה/ קבלת שבת א׳
18:12פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:16הדלקת נרות
19:25מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:16צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
עקבפרשת השבוע
17:50מנחה/ קבלת שבת א׳
18:07פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:10הדלקת נרות
19:20מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:09צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
ראה - מברכיםפרשת השבוע
17:45מנחה/ קבלת שבת א׳
18:01פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
19:03הדלקת נרות
19:15מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
20:02צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
שפטיםפרשת השבוע
17:40מנחה/ קבלת שבת א׳
17:55פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:56הדלקת נרות
19:05מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:54צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
כי תצאפרשת השבוע
17:35מנחה/ קבלת שבת א׳
17:48פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:47הדלקת נרות
19:00מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:45צאת שבת
זמני חול
18:45מנחה
20:00ערבית
כי תבאפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
17:41פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:39הדלקת נרות
18:50מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:36צאת שבת
זמני חול
18:40מנחה
20:00ערבית
נצבים - וילךפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
17:33פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:30הדלקת נרות
18:40מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
-שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:26צאת שבת
זמני חול
18:30מנחה
20:00ערבית