זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
פרטים בדף השבועמנחה
פרטים בדף השבועמעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
יום ב׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית
יום ה׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
השיעורים מתקיימים בזום. פרטים בדף השבוע.

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת