הלל-בנצח-מנשה-4

Gallery

פורים 2018

Gallery

פורים 2018

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
18:45מנחה
20:00מעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
אחרי שחרית א׳הרב קוודראטדף יומי
א'-ה': 8:30מתןדף יומי לנשים
א'-ה': 19:00הרב שנלרדף יומי
יום ג׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
יום ד׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
נצביםפרשת השבוע
-מנחה/ קבלת שבת א׳
-פלג המנחה/ הדלקת נרות לא לפני
18:10הדלקת נרות
18:20מנחה/ קבלת שבת ב׳
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00שיעור
18:00מנחה
19:06צאת שבת
זמני חול
18:10מנחה
20:00ערבית