הלל-בנצח-מנשה-4

no images were found

Gallery

Lazer-Lloyd3

18 רחוב ראובן

Slideshow

זמנים לימי חול

זמנים לימי חול

זמןתפילה
06:00'שחרית (מנין א') ימי א' ג' ד' ו
05:50'שחרית (מנין א') ימי ב' ה
05:45שחרית (מנין א') יום צום /ראש חודש
07:00'שחרית (מנין ב') ימי א' ג' ד' ו
06:50'שחרית (מנין ב') ימי ב' ה
06:45שחרית (מנין ב') יום צום / ראש חודש
איןמנחה
20:00מעריב

שיעורים השבוע

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
אחרי שחרית א׳הרב קוודראטדף יומי
א'-ה': 8:30מתןדף יומי לנשים
א'-ה': 19:00הרב שנלרדף יומי
יום ג׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
יום ד׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק

Facebook

זמנים לשבת

זמני שבת

  
ויחי
16:19הדלקת נרות
16:30מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
15:50מנחה
אחר מנחהשיעור
17:20מוצאי שבת
שמות
16:23הדלקת נרות
16:35מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
15:55מנחה
אחר מנחהשיעור
17:25מוצאי שבת
וארא-מברכים
16:28הדלקת נרות
16:40מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:00מנחה
אחר מנחהשיעור
17:29מוצאי שבת
בא
16:33הדלקת נרות
16:45מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:05מנחה
אחר מנחהשיעור
17:35מוצאי שבת
בשלח
16:40הדלקת נרות
16:50מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:10מנחה
אחר מנחהשיעור
17:41מוצאי שבת
יתרו
16:46הדלקת נרות
16:55מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:15מנחה
אחר מנחהשיעור
17:46מוצאי שבת
משפטים-מברכים
16:52הדלקת נרות
17:05מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:20מנחה
אחר מנחהשיעור
17:52מוצאי שבת
תרומה
16:59הדלקת נרות
17:10מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:30מנחה
אחר מנחהשיעור
17:58מוצאי שבת
תצוה
17:05הדלקת נרות
17:15מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:35מנחה
אחר מנחהשיעור
18:04מוצאי שבת
כי תשא
17:11הדלקת נרות
17:20מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:40מנחה
אחר מנחהשיעור
18:09מוצאי שבת
ויקהל-שקלים-מברכים
17:16הדלקת נרות
17:25מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:45מנחה
אחר מנחהשיעור
18:14מוצאי שבת
פקודי
17:21הדלקת נרות
17:30מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:50מנחה
אחר מנחהשיעור
18:19מוצאי שבת
ויקרא-זכור
17:26הדלקת נרות
17:35מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
16:55מנחה
אחר מנחהשיעור
18:24מוצאי שבת
צו
17:31הדלקת נרות
17:40מנחה וקבלת שבת
08:00שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
17:00מנחה
אחר מנחהשיעור
18:29מוצאי שבת
שמיני-פרה-מברכים
18:36הדלקת נרות
18:45מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:34מוצאי שבת
תזריע-החודש-ראש חודש
18:40הדלקת נרות
18:50מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:39מוצאי שבת
מצרע-הגדול
18:45הדלקת נרות
18:55מנחה וקבלת שבת
08:30שחרית
09:00שחרית - מנין נוסף
13:20מנחה גדולה
שיעור
18:00מנחה
19:44מוצאי שבת