עמותת "שמחת אליהו"


אתר בית הכנסת "נצח מנשה" - הקהילה האשכנזית הראשונה בגבעת שרת, בית שמש

"Netzach Menashe" shul web site - the first Ashkenazi community in Givat Sharett, Beit ShemeshWeekday Times - זמנים לימי חול
Shacharit 1 Sun,Tue,Wed,Fri
06:00

שחרית (מנין א')  ימי א' ג' ד' ו'
Shacharit 1 Mon,Thu
05:50

שחרית (מנין א')  ימי  ב' ה'
Shacharit 1 Rosh Chodesh/Fast Day
05:45

שחרית (מנין א')  יום צום /ראש חודש
Shacharit 2 Sun,Tue,Wed,Fri
07:00

שחרית (מנין ב')  ימי א' ג' ד' ו'
Shacharit 2 Mon,Thu
06:50

שחרית (מנין ב') ימי ב' ה'
Shacharit 2 Rosh Chodesh/Fast Day
06:45

שחרית (מנין ב')  יום צום / ראש חודש
Mincha

מנחה
Maariv
20:00

מעריב
Shabbat Times - זמנים לשבת

מקץ - חנוכה - מברכים

December 16 2017    כ"ח כסלו ה'תשע"ח

Lighting Candles
16:17

הדלקת נרות
Mincha / Kabbalat Shabbat
16:30

קבלת שבת/מנחה
Shacharit
08:00

שחרית
Mincha Gedola
13:20

מנחה גדולה
Mincha
15:50

מנחה
Shiur
16:10

שיעור
Motzei Shabbat
17:18

מוצאי שבת

Weekly Daf   הדף השבועי

Winter Times 5778      זמני חורף תשע"ז

Welcome to the Netzach Menashe Website.

 


.ברוכים הבאים לאתר בית הכנסת של נצח מנשה

Find us on Facebook חפש אותנו בפייסבוק
Facebook
To add, update or remove your email address from our mailing list. להוסיף, לעדכן או להסיר דוא"ל מרשימת התפוצה
Gmail


 
© Netzach Menashe 2017 All Rights Reserved. CMS by AcuGIS Israel 23 Kislev 5778 כ"ג כסלו ה'תשע"ח